Letní TÁBOR 2024

Přihláška zde

od 21.7. do 27.7.2024
Kde: Chata Nová Seninka - Nová Seninka 105, 788 32  

 

LETNÍ TÁBOR

Už za pár týdnů to vypukne a bude se konat další z našich táborů!
Tento rok budou zase nějaké novinky, vylepšili jsme totiž program tak, aby
ho děvčata využila opravdu na maximum a přitom měla čas si popovídat, sdílet svoje zážitky, zkušenosti, radosti a těžkosti :-)  Sejdeme se jako loni na konci světa v Chatě Seninka, pár kilometrů od polských hranic uprostřed krásné
přírody mezi Jeseníky a Rychlebskými horami.

CO VAŠE DCERA 

ZÍSKÁ

Nové kamarádky z Moravy a z Čech.
Nové schopnosti díky
hrám a kroužkům. Nové znalosti díky přednáškám z katechismu a přednáškám o lidských ctnostech.
Osobní přístup tutorky, díky
němuž se lépe pozná.
Hromadu zážitků a zábavy.

TUTORING

Každému děvčeti nabízíme během tábora také možnost individuálního tutoringu. Ten jí může pomoci lépe se poznat, najít své silné stránky nebo věci, ve
kterých se může zlepšit. 

KROUŽKY

Po obědě se děvčata budou moci zapojit do různých kroužků s kulinářským, tanečním, sportovním či kreativním zaměřením. 

DUCHOVNÍ FORMACE

Součástí tábora je i katolická duchovní formace. Každý den
je možnost zúčastnit se mše svaté a přednášek o ctnostech a základních tématech z katechismu. 
Tuto formaci má
na starosti Opus Dei, osobní prelatura katolické církve. Více informace zde.

VĚK

Děvčata od 8 do 13 let
Animátorky od 14 do 19 let (podmíněno účastí na animátorském kurzu v centru Brunea), nebo pomocné animátorky, které ještě neabsolvovaly kurz.

DATUM

od neděle 21. 7. 2024 (příjezd od 17.00) 

do soboty 27.7. 2024 (odjezd  nejpozději ve 14.00) 

CENA

4800 Kč

(do konce ledna 2024 speciální cena 4.400 Kč)

jiné možnosti viz výše "Přihláška zde"

KONTAKTNÍ OSOBY

Vladka - 607 103 779
Cecilia - 773 647 978 

Práce s dětmi

Důsledné dodržování českého právního řádu, včetně Úmluvy o právech dítěte, která byla přijata Valným shromážděním OSN dne 20. listopadu 1989 a která byla vyhlášena federálním ministerstvem zahraničních věcí České a Slovenské Federativní Republiky pod č. 104/1991 Sb. ("Úmluva"), je pro Spolek samozřejmostí. Spolek postupuje rovněž v souladu s doporučeními obsaženými ve všeobecných komentářích k Úmluvě, která vydal Výbor OSN pro práva dítěte.