KLUB pro dívky

Přihláška ZDE

Co je Klub

Klub je doplněk výchovné činnosti rodičů. Vede dívky k jasným názorům, k svobodnému rozhodování se a pomáhá jim utvářet postoj služby k druhému člověku. Podporuje růst lidských ctností, zejména poslušnost, pořádek, pravdomluvnost, pracovitost, vytrvalost a odpovědnost.

Díky pravidelné účasti na aktivitách klubu se dívky naučí lépe využívat volný čas, navazovat a prohlubovat přátelství. Dívky mohou rozvíjet svou kreativitu díky výtvarným činnostem, vaření a pohybovým aktivitám. Každé setkání je věnováno jedné konkrétní aktivitě, během níž jsou dívky vedeny nejen k osvojení si určité dovednosti, ale i k formování vlastní osobnosti.

Animátorské kurzy 

s praxí

pro starší dívky (14-19 let)

Klub pro starší dívky je určen dívkám, které končí základní školu, dívkám navštěvujícím střední školy či gymnázia.

Schůzky, přednášky a přípravné činnosti související s pořádáním tábora se konají první soboty v Brunei

od 10:00 do 12:30. Více zde.

Pro tuto věkovou kategorii máme ji jiné věci. Více zde.

Tutoring v klubu

Nedílnou součástí je rovněž "tutoring" (osobní vedení) a s ním spojený individuální přístup vzdělaného tutora (vedoucího). Se souhlasem rodičů se dívkám nabízí křesťanská formace ve shodě s pravdami katolické víry.

Spolupráce rodičů je pro činnost klubu nezbytná. Uskutečňuje se díky pravidelnému kontaktu s vedoucími klubu, tutory, a účastí rodičů na některých aktivitách klubu.

Pro maminky se konají praktické přednášky z oblasti rodinného života, výchovy a vedení domácnosti.

NOVINKY

ZAČÍNÁME KLUB 

v sobotu 5.9.

DĚTSKÝ DEN pro celou rodinu

v sobotu 12.9. v 14:00