KLUB pro dívky

Přihláška ZDE

Co je Klub

Klub je doplněk výchovné činnosti rodičů. Vede dívky k jasným názorům, k svobodnému rozhodování se a pomáhá jim utvářet postoj služby k druhému člověku. Podporuje růst lidských ctností, zejména poslušnost, pořádek, pravdomluvnost, pracovitost, vytrvalost a odpovědnost.

Díky pravidelné účasti na aktivitách klubu se dívky naučí lépe využívat volný čas, navazovat a prohlubovat přátelství. Dívky mohou rozvíjet svou kreativitu díky výtvarným činnostem, vaření a pohybovým aktivitám. Každé setkání je věnováno jedné konkrétní aktivitě, během níž jsou dívky vedeny nejen k osvojení si určité dovednosti, ale i k formování vlastní osobnosti.

Název služby

Klikněte a můžete začít psát. Repellendus temporibus autem quibusdam et aut.

Tutoring v klubu

Nedílnou součástí je rovněž "tutoring" (osobní vedení) a s ním spojený individuální přístup vzdělaného tutora (vedoucího). Se souhlasem rodičů se dívkám nabízí křesťanská formace ve shodě s pravdami katolické víry.

Spolupráce rodičů je pro činnost klubu nezbytná. Uskutečňuje se díky pravidelnému kontaktu s vedoucími klubu, tutory, a účastí rodičů na některých aktivitách klubu.

Pro maminky se konají praktické přednášky z oblasti rodinného života, výchovy a vedení domácnosti.

Práce s dětmi

Důsledné dodržování českého právního řádu, včetně Úmluvy o právech dítěte, která byla přijata Valným shromážděním OSN dne 20. listopadu 1989 a která byla vyhlášena federálním ministerstvem zahraničních věcí České a Slovenské Federativní Republiky pod č. 104/1991 Sb. ("Úmluva"), je pro Spolek samozřejmostí. Spolek postupuje rovněž v souladu s doporučeními obsaženými ve všeobecných komentářích k Úmluvě, která vydal Výbor OSN pro práva dítěte.