KLUB pro dívky

Přihláška ZDE

Co je Klub

Klub je doplněk výchovné činnosti rodičů. Vede dívky k jasným názorům, k svobodnému rozhodování se a pomáhá jim utvářet postoj služby k druhému člověku. Podporuje růst lidských ctností, zejména poslušnost, pořádek, pravdomluvnost, pracovitost, vytrvalost a odpovědnost.

Díky pravidelné účasti na aktivitách klubu se dívky naučí lépe využívat volný čas, navazovat a prohlubovat přátelství. Dívky mohou rozvíjet svou kreativitu díky výtvarným činnostem, vaření a pohybovým aktivitám. Každé setkání je věnováno jedné konkrétní aktivitě, během níž jsou dívky vedeny nejen k osvojení si určité dovednosti, ale i k formování vlastní osobnosti.

VELKÝ KLUB

KDY

Druhá sobota v měsíci

od 10:30 do 12:30


PRO KOHO

děvčata (8-13 let)
s maminkami 

(tento týden vítáme i dětí do 3 let 

a holčičky od 4 do 8 let pro mini-klub )


PROGRAM

Dětí:  Vaření a vytvaření

Maminky: Přednáška o ctnostech ve výchově


TERMINY

Druhá sobota v měsíci: 

8.10 

12.11

10.12

14.1

11.2

11.3

15.4*

13.5 MARIANSKÁ POUŤ

10.6: DĚTSKÝ DEN pro celou rodinu


CENA:

ZA MAMINKU: 100 Kč

za dítě: 80 Kč

Číslo účtu: 2601033368/2010 

(stačí napsat: DAR + příjímení maminky)

nebo v hotovosti na místě


Prosíme, abyste se hlásily předem


Tutoring v klubu

Nedílnou součástí je rovněž "tutoring" (osobní vedení) a s ním spojený individuální přístup vzdělaného tutora (vedoucího). Se souhlasem rodičů se dívkám nabízí křesťanská formace ve shodě s pravdami katolické víry.

Spolupráce rodičů je pro činnost klubu nezbytná. Uskutečňuje se díky pravidelnému kontaktu s vedoucími klubu, tutory, a účastí rodičů na některých aktivitách klubu.

Pro maminky se konají praktické přednášky z oblasti rodinného života, výchovy a vedení domácnosti.

Animátorské kurzy 

s praxí

pro starší dívky (14-19 let)

Klub pro starší dívky je určen dívkám, které končí základní školu, dívkám navštěvujícím střední školy či gymnázia.

Schůzky, přednášky a přípravné činnosti související s pořádáním tábora se konají první soboty v Brunei

od 10:00 do 12:30. Více zde.

Pro tuto věkovou kategorii máme ji jiné věci. Více zde.

Práce s dětmi

Důsledné dodržování českého právního řádu, včetně Úmluvy o právech dítěte, která byla přijata Valným shromážděním OSN dne 20. listopadu 1989 a která byla vyhlášena federálním ministerstvem zahraničních věcí České a Slovenské Federativní Republiky pod č. 104/1991 Sb. ("Úmluva"), je pro Spolek samozřejmostí. Spolek postupuje rovněž v souladu s doporučeními obsaženými ve všeobecných komentářích k Úmluvě, která vydal Výbor OSN pro práva dítěte.