Studuješ na univerzitě a chceš rozšiřovat svoje obzory?

Studentky (19 - 26 let)

U vysokoškolských studentek klademe v letošním roce důraz zejména na jejich samotné studium, a proto mu dáváme přednost před loňskými pravidelnými kulturními besedami s odborníky z nejrůznějších oborů. Studium podporujeme disponováním studovny, kterou mohou studentky využívat (po domluvě) téměř kdykoliv. Zaručena je nerušená studijní atmosféra, klid, vzájemná popora při společném studiu, odpoutanost od rušivých podnětů apod.

Kulturní besedy

Každou středu v 19:00 se pořádají kulturní besedy na různá témata, která obohacují všeobecný přehled a napomáhají získávat nové vědomosti v příjemné atmosféře. Čas od času jsou kulturní besedy spojeny také s mezinárodní kuchyní.
Přednášky o osobnosti a růstu

 Středy v 18:45 

Techniky studia

2021: --.9 / 13.10. / 10.11 / 15.12


Leadership: 

ctnosti a hodnoty

2021: --.9 / 27.10. / 24.11 / --.12

Sociální aktivity

Mladí lidé jsou velkorysí a rádi ochotně věnují svůj čas; proto organizujeme návštěvy domova důchodců, kde si mohou popovídat s opuštěnými lidmi, zazpívat si s nimi nebo jim zahrát na hudební nástroj, jít s nimi na procházku nebo jim pomoct s jídlem či předčítat atd.