Možnosti spolupráce 

Brunea Vás potřebuje

Brunea byla postavena díky štědré spolupráci mnoha dárců. Projekt však ještě čeká na své dokončení. Vaše pomoc je proto velmi cenná, protože pomůže vzdělávacímu projektu, z kterého již dnes a jistě i v budoucnosti budou čerpat mnozí, zvláště mladí. Spolek pro vzdělávací aktivity a sociální pomoc, je nezisková organizace, která bez Vaší pomoci nemůže rozvíjet nové iniciativy. Stačí jen velkorysost a dobrá vůle.

IMPRESSUM

Vzdělávací centrum Brunea - spolek pro vzdělávací aktivity a sociální pomoc
Pompova 590/5, 617 00 Brno - Komárov
registrace pod č. VS/1-1/66050/06-R
IČO: 27050858

Bankovní spojení: Vzdělávací centrum Brunea - spolek pro vzdělávací aktivity a sociální pomoc.
Banka: Fiobanka
Číslo účtu: 2601033368/2010
IBAN: CZ0520100000002601033368
SWIFT: FIOBCZPPXXX

Vzdělávací centrum může vystavit potvrzení o přijetí daru, které pak lze uplatnit při daňovém přiznání na konci roku. Dole můžete vyplnit formulář.

Děkujeme za Vaši pomoc a spolupráci!

Chci spolupracovat 

Vyplňte potřebné údaje, my se vám ozveme co nejdříve.

* Prohlášení: Tímto dávám dobrovolný souhlas Vzdělávacímu centru Brunea ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) se zpracováním mých údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození, pro účely zpracování související s zpracováním potvrzení příjetí darů a pro oficiální vyúčtování. Souhlas uděluji do 31.12. Po tomto termínu mohou být tyto údaje použity v upravené formě jen pro účely statistiky a evidence. Zároveň prohlašuji, že jsem si vědoma svých práv vyplývajících ze zákona.