Letní tábor 2024

Leto s Bruneou

I letos pořádáme tábor pro dívky od 8 do 13 let. Bude se konat od 21. do 27. července 2024 na chatě Nová Senínka blízko Starého Města pod Sněžníkem. Letošním tématem bude Malý Princ a společně budeme hledat naše skryté výjimečné schopnosti.

Cena: 4800 Kč (do konce ledna speciální cena 4400 Kč)

Kontakt:

Vlaďka Vahalová - tel: 607 103 779

Ceci Fernández - tel: 773 647 978

Přihláška na tábor

Vyplňte přihlášku a v případě pochybnosti, nás neváhejte kontaktovat na čísle +420 773 647 978.

* Prohlášení: Tímto dávám dobrovolný souhlas Vzdělávacímu centru Brunea ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) se zpracováním mých údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození, pro účely zpracování související s organizací tábora. Souhlas uděluji do 31.12. Po tomto termínu mohou být tyto údaje použity v upravené formě jen pro účely statistiky a evidence. Zároveň prohlašuji, že jsem si vědoma svých práv vyplývajících ze zákona.