Bezinfekčnost dítěte

Rodič musí toto prohlášení vyplnit ne dříve jak 1 den před odjezdem dítěte na tábor

Prohlášení zákonného zástupce