Světové dny mládeže v Lisabonu 2023

a poutní cesta do Santiaga de Compostela

Zažij nezapomenutelné léto a pojeď s Bruneou na Světové dny mládeže do Lisabonu! Cestou poznáme Paříž, Lurdy a  Fatimu. Nemine ani světoznámou svatojakubskou cestu.

Datum: 27. 7. - 8. 8. 2023


PROGRAM

 • Čtvrtek 27.7.: odjezd z Brna v 19:30 (z Prahy ve 22:00)
 • Pátek 28.7.: zastávka v Paříži, městu můžeme věnovat 9 hodin
 • Sobota 29.7.: v 14:00 příjezd do Arzúa, Španělsko

CESTA DO SANTIAGA 100 km (každý den budeme putovat po svých 20 až 30 km)

 • Neděle 30.7.: I. den cesty 20 km
 • Pondělí 31.7.: II. den cesty 30 km
 • Útery 1.8.: III. den cesty 25 km
 • Středa 2.8.: IV. den cesty 25 km - příchod do Santiago de Compostela
 • Čtvrtek 3.8.: výlet do Fatimy - noc ve Fatimě
 • Pátek 4.8.: ráno cesta do Lisabonu - příjezd dopoledne do Lisabonu

SVĚTOVÉ DNY MLÁDEŽE V LISABONU

 • Pátek 4.8.: výlet po Lisabonu
 • Sobota 5.8.: Lisabon a vigilie se Svatým Otcem
 • Neděle 6.8.: mše svatá se Svatým Otcem a cesta zpět domů
 • Pondělí 7.8.: zastávka v Lurdách
 • Úterý 8.8.: příjezd do Brna (přes Prahu)

PRAKTICKÉ INFO

Ubytování: od soboty 29. 7. do čtvrtka 3. 8. je ubytování zajištěno v Arzúa, ve Španělsku. Ubytovaní v Lisabonu upřesníme později dle informací místního organizačního týmu. 

Strava: je nutné si zajistit stravu na první dny strávené v autobusu, pak bude jídlo zajištěno. 

Cesta: po celou dobu budeme mít k dispozici vlastní autobus

Co sebou: spacák, karimatku, jídlo na první dny v autobusu, sportovní oblečení a dobré boty

REZERVACE

* Prohlášení: Tímto dávám dobrovolný souhlas Vzdělávacímu centru Brunea ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) se zpracováním mých údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození, pro účely zpracování související s organizací akce. Souhlas uděluji do 31 prosince tohoto roku. Po tomto termínu mohou být tyto údaje použity v upravené formě jen pro účely statistiky a evidence. Zároveň prohlašuji, že jsem si vědoma svých práv vyplývajících ze zákona.