UNIV Kongres 2024

Velikonoce v Římě

Zažij nezapomenutelné Velikonoce a pojeď s Bruneou na UNIV kongres do Říma! 

Datum: 23. 3. - 31. 3. 2024


PROGRAM


PRAKTICKÉ INFO


REZERVACE

* Prohlášení: Tímto dávám dobrovolný souhlas Vzdělávacímu centru Brunea ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) se zpracováním mých údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození, pro účely zpracování související s organizací akce. Souhlas uděluji do 31 prosince tohoto roku. Po tomto termínu mohou být tyto údaje použity v upravené formě jen pro účely statistiky a evidence. Zároveň prohlašuji, že jsem si vědoma svých práv vyplývajících ze zákona.