Duchovně formační aktivity 

pro studentky a mladé lidi 

Brunea pro studentky a pro dívky navštěvující střední školy či gymnázia nabízí také duchovně formační aktivity. Každý měsíc se konají krátká duchovní cvičení, tzv. rekolekce a jednou za rok se mohou dívky zúčastnit třídenních duchovních cvičení (termíny vypsány na každé čtvrtletí). 

Veškerá doktrinální a duchovní formace je svěřena Opus Dei, osobní prelatuře katolické církve www.opusdei.cz. 

Program na rok 2024  

Rozjímání  

Zamyšlení kněze nad jedním tématem formou modlitby v kapli. Každé pondělí od 17:15 do 17:45.

Svátost smíření

každé pondělí od 16:00- 20:00 nebo jindy po domluvě.

V pondělí v 18:30 se slaví v naší kapli Mše svatá (v době konání rekolekcí je Mše svatá v 19:00) 

Materiál 

na vzdělání a prohlubování ve víře zde

Rekolekce

první pondělí v měsíci 

15*/1    5/2   4/3  8/4   6/5   3/6

ROZVRH

16.30 Růženec
17.00 Přednáška, možnost zpovědi
18.30  Rozjímání
19.00 mše

Pokud se včas nahlásíš, můžeš zůstat i na večeři (80 Kč) 

Život z víry

Cyklus přednášek pro ženy, které mají zájem prohloubit svou víru. Podle potřeby se organizují také teologické kurzy a kurzy etiky.

Roční duchovní cvičení

Třídenní duchovní cvičení ve Vzdělávacím centru Palouček.

Čt 29.2.- Ne 3. 3. 2024
Čt 2.5. - Ne 5.5. 2024
Čt 5.9. - Ne 8.9. 2024

Přihláška zde