Duchovně formační aktivity 

pro studentky a mladé lidi 

Brunea pro studentky a pro dívky navštěvující střední školy či gymnázia nabízí také duchovně formační aktivity. Každý měsíc se konají krátká duchovní cvičení, tzv. rekolekce a jednou za rok se mohou dívky zúčastnit třídenních duchovních cvičení (termíny vypsány na každé čtvrtletí). 

Veškerá doktrinální a duchovní formace je svěřena Opus Dei, osobní prelatuře katolické církve www.opusdei.cz. 

Program na rok 2023-2024  

Rozjímání  

Zamyšlení kněze nad jedním tématem formou modlitby v kapli. Každé pondělí od 17:15 do 17:45.

Svátost smíření

každé pondělí od 16:00- 17:00 nebo jindy po domluvě.

V pondělí v 17:30 se slaví v naší kapli Mše svatá (v době konání rekolekcí je Mše svatá v 19:00) 

Materiál 

na vzdělání a prohlubování ve víře zde

Rekolekce

první pondělí v měsíci 

18/9    2/10    6/11    4/12    8/1    5/2   4/3

8/4   6/5   3/6

ROZVRH

16.30 Kroužek (přednáška)
17.00 Četba duchovní knih, modlitba možnost zpověďi
18.30  Rozjímání l
19.00 mše

Pokud se včas nahlásíš, můžeš zůstat i na obědě (80 Kč) 

Roční duchovní cvičení

Třídenní duchovní cvičení ve Vzdělávacím centru Palouček.

Čt 20. - Ne 23. 2. 2020
Čt 19. - Ne 23. 3. 2020
Pá 18. - Ne 20. 9. 2020 (speciálně pro středoškolačky)
Čt 3. - Ne 6. 12. 2020

Přihláška zde 

Život z víry

Cyklus přednášek pro ženy, které mají zájem prohloubit svou víru. Podle potřeby se organizují také teologické kurzy a kurzy etiky.