Duchovně formační aktivity 

pro studentky a mladé lidi 

Brunea pro studentky a pro dívky navštěvující střední školy či gymnázia nabízí také duchovně formační aktivity. Každý měsíc se konají krátká duchovní cvičení, tzv. rekolekce a jednou za rok se mohou dívky zúčastnit třídenních duchovních cvičení (termíny vypsány na každé čtvrtletí). 

Veškerá doktrinální a duchovní formace je svěřena Opus Dei, osobní prelatuře katolické církve www.opusdei.cz. 

Program na rok 2019  

Rozjímání  

Zamyšlení kněze nad jedním tématem formou modlitby v kapli. Každou sobotu od 10:00 do 10:30. 

Svátost smíření

každý čtvrtek od 17:00 do 17:30 nebo jindy po domluvě.

V úterý v 17:30 se slaví v naší kapli Mše svatá (v době konání rekolekcí je Mše svatá v 19:00) 

Materiál 

na vzdělání a prohlubování ve víře zde

Rekolekce

první nebo druhou sobotu v měsíci 

7/9 12/10 9/11 7/12

11/1 8/2 7/3 11/4 9/5 6/6 

ROZVRH

10.00 Rozjímání I
10.30 Požehnání 
11.00  Přednáška 
12.00 Růženec

Pokud se včas nahlásíš, můžeš zůstat i na obědě (80 Kč) 

Roční duchovní cvičení

Třídenní duchovní cvičení ve Vzdělávacím centru Palouček.

7. 3. - 10. 3.
4. 4. - 7. 4.
12. 9. - 15. 9.
28. 11. - 1. 12.

Přihláška zde 

Život z víry

Cyklus přednášek pro ženy, které mají zájem prohloubit svou víru. Podle potřeby se organizují také teologické kurzy a kurzy etiky.