Duchovně formační aktivity 

pro studentky a mladé lidi 

Brunea pro studentky a pro dívky navštěvující střední školy či gymnázia nabízí také duchovně formační aktivity. Každý měsíc se konají krátká duchovní cvičení, tzv. rekolekce a jednou za rok se mohou dívky zúčastnit třídenních duchovních cvičení (termíny vypsány na každé čtvrtletí). 

Veškerá doktrinální a duchovní formace je svěřena Opus Dei, osobní prelatuře katolické církve www.opusdei.cz. 

Program na rok 2020  

Rozjímání  

Zamyšlení kněze nad jedním tématem formou modlitby v kapli. Každou sobotu od 10:00 do 10:30. 

Svátost smíření

každý čtvrtek od 17:00 do 17:30 nebo jindy po domluvě.

V úterý v 17:30 se slaví v naší kapli Mše svatá (v době konání rekolekcí je Mše svatá v 19:00) 

Materiál 

na vzdělání a prohlubování ve víře zde

Rekolekce

poslední sobotu v měsíci 

25/1    29/2    28/3    25/4    30/5    27/6 

ROZVRH

10.00 Rozjímání I
10.30 Požehnání 
11.00  Přednáška 
12.00 Růženec

Pokud se včas nahlásíš, můžeš zůstat i na obědě (80 Kč) 

Roční duchovní cvičení

Třídenní duchovní cvičení ve Vzdělávacím centru Palouček.

Čt 20. - Ne 23. 2. 2020
Čt 19. - Ne 23. 3. 2020
Pá 18. - Ne 20. 9. 2020 (speciálně pro středoškolačky)
Čt 3. - Ne 6. 12. 2020

Přihláška zde 

Život z víry

Cyklus přednášek pro ženy, které mají zájem prohloubit svou víru. Podle potřeby se organizují také teologické kurzy a kurzy etiky.