Je ti 14 až 17 let?

Je ti 14 až 19?

Pro dívky, které končí základní školu, pro dívky, které navštěvující střední školy či gymnázia nabízí Brunea širší pole možností aktivit. V rámci těchto činností nabízíme studentkám možnost jak smysluplně naplnit svůj čas, být prospěšná druhým a zároveň obohatit sama sebe.

V neposlední řadě děvčata získají dovednosti, které budou moci později uplatnit při hledání zaměstnání nebo jim pomohou být zodpovědnější vůči společnosti a při vytváření rodiny.

Chci rozvinout svoje dovednosti

Kulturní a vzdělávací besedy

každý čtvrtek v 18:45 hod

s večeří (60 Kč)

Techniky studia

17.1., 14.2., 14.3., 11.4., 16.5., 13.6.,

12.9., 17.10., 14.11., 12.12.

Leadership: 

cnosti a hodnoty

24.1., 28.2., 28.3., 25.4., 30.5., 27.6.,

26.9., 24.10., 28.11., 19.12.

Animatorské kurzy

První sobotu v měsíce

Chceš umět pracovat s dětmi a mladými lidmi? Umíš vést, organizovat, předávat hodnoty, vzdělávat v ctnostech? 

Nauč se to teoreticky i v praxi!!

Kurz je určen dívkám, které končí základní školu, dívkám navštěvujícím střední školy či gymnázia.

Schůzky, přednášky a přípravné činnosti související s pořádáním tábora se konají první soboty v Brunei.

Program

10:00 příprava 

10:45 přednáška

11:30 praxe s dětmi

12:30 tutoring

13:30 oběd

14:15 hry

15:00 konec

SETKÁNÍ ANIMATOREK 21.6-23.6


TÁBOR

sekce pro animatorky