Je ti 14 až 17 let?

Je ti 14 až 19?

Pro dívky, které končí základní školu, pro dívky, které navštěvující střední školy či gymnázia nabízí Brunea širší pole možností aktivit. V rámci těchto činností nabízíme studentkám možnost jak smysluplně naplnit svůj čas, být prospěšná druhým a zároveň obohatit sama sebe.

V neposlední řadě děvčata získají dovednosti, které budou moci později uplatnit při hledání zaměstnání nebo jim pomohou být zodpovědnější vůči společnosti a při vytváření rodiny.

Chci rozvinout svoje dovednosti

Kulturní a vzdělávací besedy

středy v 18:45 hod


Techniky studia

2020: --.9 / 14.10 / 11.11 / 9.12

2021: 13.1 / 10.2 / 10.3 / 14.4 / 12.5 

15.9 / 13.10. / 10.11 / 15.12


Leadership: ctnosti a hodnoty

2020: 30.9 / 28.10 / 25.11 / --.12

2021: 27.1 / 24.2 / 31.3 / 28.4 / 26.5 

29.9 / 27.10. / 24.11 / --.12 Duchovní vzdělání

Promluva nebo rozjímání

vedené katolickým knězem

Každou středu v 18:30 

(před kulturní besedou)


Duchovní cvičení 

více informace zde


Animátorské kurzy

Třetí nebo čtvrtou sobotu v měsíce

Chceš umět pracovat s dětmi a mladými lidmi? Umíš vést, organizovat, předávat hodnoty, vzdělávat v ctnostech? 

Nauč se to teoreticky i v praxi!!

Kurz je určen dívkám, které končí základní školu, dívkám navštěvujícím střední školy či gymnázia.

Schůzky, přednášky a přípravné činnosti související s pořádáním tábora se konají soboty v Brunei.

Kdy:

2020: 19.9 / 17.10 / 21.11 / --.12

2021: 23.1 / 20.2 / 20.3 / 24.4 / 15.5

18.9 / 16.10. / 20.11 / --.12


Program

10:00 příprava / rozjímání

10:45 přednáška

11:30 praxe s dětmi

12:30 tutoring

13:30 oběd (60 Kč)

14:15 hry

15:00 konec

SETKÁNÍ ANIMÁTOREK 

Od 7. do 9. února 

Od 8. do 10. května 

a

Od 9. do 11. června

Přihlaš se na kurz pro animátorek zde.


TÁBOR

více info zde