Je ti 13 až 17 let?

Je ti 13 až 17?

Pro dívky, které končí základní školu, pro dívky, které navštěvující střední školy či gymnázia, nabízí Brunea širší pole možností aktivit. V rámci těchto činností nabízíme studentkám možnost, jak smysluplně využít svůj čas, být prospěšná druhým a zároveň obohatit sama sebe.

V neposlední řadě děvčata získají dovednosti, které budou moci později uplatnit při hledání zaměstnání nebo jim pomohou být zodpovědnější vůči společnosti a při vytváření rodiny.

Chci rozvinout svoje dovednosti


DOUČOVÁNÍ ANGLIČTINY

úterý v 16:30 

4.900 Kč za pololetí (říjen-leden // únor-květen)


***

DOUČOVÁNÍ ŠPANĚLŠTINY

sobota v 9:00

4.900 Kč za pololetí (říjen-leden // únor-květen

***

KYTARA

sobota v 10:30 

4.900 Kč za pololetí (říjen-leden // únor-květen)


***

COOKING 

(kroužek vaření)

pátek v 16:30

2.900 Kč za pololetí (říjen-leden // únor-květen)


více informace: +420 773 647 978 
Duchovní vzdělání

Promluva nebo rozjímání

vedené katolickým knězem

ve středu v 17:30Duchovní cvičení 

více informace zde


KONTAKTUJTE NÁS: +420 773 647 978 


Animátorské kurzy

Chceš umět pracovat s dětmi a mladými lidmi? Umíš vést, organizovat, předávat hodnoty, vzdělávat v ctnostech? 

Nauč se to teoreticky i v praxi!!

Kurz je určen dívkám, které končí základní školu, dívkám navštěvujícím střední školy či gymnázia.

Schůzky, přednášky a přípravné činnosti související s pořádáním tábora se konají v soboty v Brunei.


CENA: 1.900 Kč


Kdy:

První sobota v měsíci.


Program

10:00 příprava

10:45 přednáška

11:30 praxe s dětmi

12:30 tutoring

13:30 oběd (100 Kč)

14:15 hry

15:00 konec


KONTAKTUJ NÁS: +420 773 647 978

SETKÁNÍ ANIMÁTOREK 

PŘÍPRAVUJEME 2024

Přihlas se na kurz pro animátorky zde.


TÁBOR

více info zde


Práce s dětmi

Práce s dětmi je tedy samým středobodem činnosti Spolku. Důsledné dodržování českého právního řádu, včetně Úmluvy o právech dítěte, která byla přijata Valným shromážděním OSN dne 20. listopadu 1989 a která byla vyhlášena federálním ministerstvem zahraničních věcí České a Slovenské Federativní Republiky pod č. 104/1991 Sb. ("Úmluva"), je pro Spolek samozřejmostí. Spolek postupuje rovněž v souladu s doporučeními obsaženými ve všeobecných komentářích k Úmluvě, která vydal Výbor OSN pro práva dítěte.