O nás 

Co je Brunea?

BRUNEA je Vzdělávací centrum, které působí v Brně již od roku 2006 a zaměřuje se na vzdělávací aktivity pro děvčata*, studentky a ženy.

Podporuje vzdělávání zaměřené na všestranný rozvoj osobnosti dětí, mládeže a dospělých. Vytváří podmínky pro sociální angažovanost mladých lidí a pomáhá jim smysluplně využívat čas. 

Vzdělávací centrum Brunea podporuje profesionální a osobnostní růst žen, rozvoj mezilidských vztahů a mezinárodní solidarity.  Snaží se povzbuzovat lidi k tomu, aby se dívali za obzor vlastní profese nebo osobního odborného studia s optimistickým pohledem a byli otevření vůči lidem jiných kultur.  

Komu je Brunea určena?

Vzdělávací centrum Brunea pořádá aktivity pro děvčata, studentky a ženy s cílem rozšířit obzor a schopnosti z kulturní, sociální a akademické sféry společnosti.

Chce pomáhat především mladým lidem vidět v jejich studiu přípravu na zodpovědnou službu společnosti, která vyžaduje solidní profesionální vzdělání, schopnost pracovat v týmu, otevřenost a komunikativní schopnosti.

*Práce s dětmi

Důsledné dodržování českého právního řádu, včetně Úmluvy o právech dítěte, která byla přijata Valným shromážděním OSN dne 20. listopadu 1989 a která byla vyhlášena federálním ministerstvem zahraničních věcí České a Slovenské Federativní Republiky pod č. 104/1991 Sb. ("Úmluva"), je pro Spolek samozřejmostí. Spolek postupuje rovněž v souladu s doporučeními obsaženými ve všeobecných komentářích k Úmluvě, která vydal Výbor OSN pro práva dítěte.