Mezinárodní sociální projekt v Chorvatsku

Místo: Udbina, Chorvatsko
Datum: 21. - 28. 7. 2019
Cena: 2800 Kč + cesta

Leto je úžasnou príležitosťou pomôcť druhým a my v Isteri to vieme. Preto pravidelne organizujeme sociálne projekty pre študentky, kde môžu využiť svoje talenty a zlepšiť niekomu život. Tento rok sa zúčastníme na medzinárodnom projekte v Chorvátsku. Ide o spoluprácu s tamojším Červeným krížom, ktorý sa venuje chudobným rodinám. Každá ruka je dobrá, a tak neváhaj a poď s nami. 

Celý projekt bude prebiehať vo vnútrozemskom chorvátskom meste Udbina, ktoré je asi dve hodiny od hlavného mesta Záhrebu.

Hlavným organizátorom celého projektu je chorvátske kultúrne centrum Harmica.

PROGRAM

Počas jedného týždňa budeme v chorvátskom mestečku Udbina pomáhať Červenému krížu.

Doobeda budeme pomáhať chudobným rodinám a to predovšetkým v materiálnych veciach. To znamená, že budeme maľovať, čistiť, upratovať, tepovať a podobne.

Poobede sa budeme venovať deťom. Pripravíme pre ne hry, dielne a čokoľvek iné, čo nám napadne.

Okrem toho budú každý deň prednášky a sv. omša. Duchovnú formáciu bude mať na starosti kňaz z osobnej prelatúry katolíckej Cirkvi Opus Dei.

PRAKTICKÉ INFO

Ubytovanie: budeme bývať v škole, spať v spacákoch

Strava: bude zabezpečená v rámci sociálneho projektu

Cesta: plánujeme ísť vlakom z Viedne

ZÁVEREČNÝ VÝLET

Posledný deň pôjdeme na výlet na Plytvické jazerá. Ak si o nich ešte nepočula, patria k tým najkrajším prírodným úkazom na svete a sú zaradené do zoznamu UNESCO. Naozaj stojí za to ich vidieť!

Rezervace

* Prohlášení: Tímto dávám dobrovolný souhlas Vzdělávacímu centru Brunea ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) se zpracováním mých údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození, pro účely zpracování související s organizací letního sociálního projektu v Chorvatsku. Souhlas uděluji do 31.12.2019. Po tomto termínu mohou být tyto údaje použity v upravené formě jen pro účely statistiky a evidence. Zároveň prohlašuji, že jsem si vědoma svých práv vyplývajících ze zákona.