Smlouva kolej

1. Vzdělávací centrum Brunea - spolek pro vzdělávací aktivity a sociální pomoc

se sídlem Pompova 5, 617 00 Brno - Komárov

IČ 270 50 858

zastoupená Ing. Vladimíra Vahalová, tel. +420 607 103 779

bankovní spojení 260103368/2010

(dále jen "Ubytovatel") 

a